.


BYGNINGSPULJEN ÅBEN FOR TILSKUD TIL PRIVATE BOLIGEJERE  
- OLIE-/GASFYR ERSTATTES MED VARMEPUMPER OG RENOVERING AF KLIMASKÆRM


Formålet med Bygningspuljen er at nedbringe energiforbruget og omstille varmeforsyningen i helårsboliger i Danmark.  Der gives overordnet set tilskud til tre ting: 1) Skift af varmekilde, 2) Renovering af klimaskærm, og 3) Optimering af boligens drift. De konkrete energiforbedringer i tilskudsordningen er defineret ud fra en positivliste.

Eksempler på energirenoveringstiltag er:

- Konvertering til små individuelle varmepumpeanlæg
- Udskiftning af facadevinduer
- Etablering af balanceret mekanisk ventilation med varmegenindvinding med varmeveksler.
- Efterisolering

Det er muligt for helårsboligejere, herunder private husejere, ejerforeninger, andelsboligforeninger, almene boligforeninger, kollegier, interessentskaber, udlejere m.m. at ansøge om tilskud til energirenoveringer. Tilskuddet er skattefritaget for private boligejere.
 


Læs mere her:


https://ens.dk/service/tilskuds-stoetteordninger/bygningspuljen


https://sparenergi.dk/forbruger/varme/varmepumper/varmepumper-paa-abonnement