Om Grøn Puls


Fors A/S (tidligere Roskilde Forsyning), Roskilde Kommune og Erhvervsforum Roskilde gik i 2013 sammen om projekt Grøn Puls, der stiller skarpt på energirenovering og dermed nye job i håndværksvirksomhederne i kommunen. Boligselskabet Sjælland er i juni 2015 gået med i partnerskabet. 

Formålet med projektet er at understøtte Roskilde Kommunes visioner og strategier på energiområdet ved at sætte konkrete tiltag i gang, der kan sætte yderligere skub i energirenoveringer og samtidig skabe nye jobåbninger for håndværksvirksomheder.

Da der er relativt få håndværksvirksomheder i kommunen med uddannede energivejledere, er der brug for et kompetenceløft på området. Projektet skal derfor også medvirke til at gøre det attraktivt for håndværkere at opkvalificere sig inden for energirenovering. 

Grøn Puls er inspireret af ProjectZero i Sønderborg, der har skabt særdeles positive resultater med at lade solid vækst og forretning gå hånd i hånd med kloge klimaløsninger, www.projectzero.dk