NYHED: Erhvervspuljen - tilskud til virksomheders energibesparende projekter!

 

Energispareprojekter kan både sænke energiudgifterne og forbedre konkurrenceevnen, men bliver ofte ikke gennemført, hvis tilbagebetalingstiden er for lang. Tilskud fra Erhvervspuljen giver kortere tilbagebetalingstider, så flere projekter kan blive til virkelighed.

Energispareprojekter er med til at sænke energiforbruget i Danmark som et led i målet om at reducere Danmarks CO2-udledninger med 70 % i 2030.

Læs mere her og se frister for søgning af tilskud:
https://ens.dk/ansvarsomraader/energibesparelser/virksomheder/erhvervstilskud-til-energieffektiviseringer

 


Få tilskud til grøn omstilling


Få en grøn profil og en lavere energiregning.

Private virksomheder inden for de fleste brancher kan søge tilskud til næsten alle typer projekter, der sparer energi. Tilskuddet dækker op til 50 % af omkostningerne afhængigt af virksomhedens størrelse. Projekterne kan styrke jeres grønne profil og tiltrække flere kunder. Med tilskuddet i hånden får I samtidig lavere energiudgifter og kortere tilbagebetalingstider på jeres projekter.

Eksempler på projekter, der kan få tilskud:

- Udskiftning af kedel med varmepumpe

- Etablering af varmegenvinding

- Forbedring af klimaskærm

- Energioptimering af procesanlæg


Læs mere her og se frister for søgning af tilskud.

https://sparenergi.dk/erhverv/vaerktojer/tilskud