Som virksomhed kan du få to forskellige energitjek​

Som privat boligejer kan du få et energitjek

Energitjek for private boligejere

Frem til udgangen af oktober 2023 tilbyder vi i denne omgang et energitjek af private boligejere til de første 20, der henvender sig. Ved flere henvendelser oprettes der en venteliste. 

For at kvalificere sin bolig til et Grøn Puls energitjek forudsætter det, at:

 • Du er bosat i Roskilde Kommune
 • Du ejer en bolig med oliefyr eller naturgasfyr.
 • Du er bosat indenfor det, der indtil for nylig var fjernvarmepotentialeområder i Gundsømagle, og har netop fået brev om dette i din digitale postkasse fra det offentlige ”Mit.dk” (og i E-Boks, hvis du har bedt om at få det vist her)

Prisen for et energitjek til private boligejere udført af Grøn Puls er 200 kr. eks. moms. 

Markedsprisen for et lignende energitjek er ca. 2000 kr.

Du er også velkommen til at skrive dig op til et energitjek, selv om du ikke bor i det tidligere fjernvarmepotentialeområder i Gundsømagle, og alt efter efterspørgslen kan du enten få et energitjek med det samme eller komme på venteliste.

Med et Energitjek til private får du:

 • En energivejleder foretager en mundtlig energigennemgang af dit husnergitjekket tager ca. 2 timer
 • Du får tilsendt en Grøn Puls energirapport med mulige energiløsninger og estimat over besparelsespotentialet
 • Umiddelbart efter du har modtaget din energirapport følger energivejlederen op telefonisk med et tilbud om at gennemgå materialet sammen 
 

Energitjek Light

 • Digitalt gennemgang af virksomhedens elforbrug
 • Et overblik over årsforbrug, med gennemsnitlig elforbrug og elforbrug per måned.
 • Gennemsnitlig forbrug per medarbejder
 • Gennemsnitlig forbrug per kvm
 • Gennemsnitlig forbrug per dag
 • Oversigt over timeforbrug for den valgte periode.
 • Spareråd
 • Din virksomhed sammenlignet med gennemsnittet for andre virksomheder i samme branche
 • Digital elrapport

Energitjek +

 • Besøg af en GrønPuls energivejleder
 • Fakta om virksomheden og energiforbrug
 • fysisk gennemgang af virksomhedens lokaler og installationer
 • Skræddersyede kommentarer fra energivejlederen
 • Observationer om virksomhedens nuværende tilstand
 • Anbefalinger til energiløsninger f.eks. til belysning, varmekilde eller klimaskærm.
 • Samlet overblik over mulige besparelser.
 • Spareråd
 • Info om tilskudspuljer og værktøjer til inspiration.
 • Digital energirapport
 • Mulighed for fysisk energirapport

Energitjek til etageboliger

Grøn Puls hjælper private boligejere i Roskilde Kommune. Det gør vi ved at tilbyde lokale private boligejere en gratis energiscreening. Formålet med screeningen er, at give din boligforening mulighed for at få vurderet rentable energiforbedringer og, hvis der er ønske om det, potentialet for at forbedre indeklima og forebyggelse af skimmelsvamp samt skader fra skybrud. 

Din boligforening kan komme i betragtning til støtteordninger, hvis den er beliggende i Roskilde Kommune. 

Læs mere om støtteordninger her.