Formålet med Varmepumpepuljen er at omstille varmeforsyningen i helårsboliger i Danmark til et grønnere alternativ.

Der gives tilskud til konvertering til individuelle varmepumper, enten en væske-til-vand eller en luft-til-vand. Bor man i en stor bygning over 400 m2 med flere boliger, er det muligt at søge tilsagn om tilskud til konvertering til et stort varmepumpeanlæg. 

Du skal konvertere fra oliekedel, gasfyr, biokedel eller elvarme. Du kan i særlige tilfælde søge tilsagn om tilskud, hvis du har fjernvarme, det glæder kun, hvis din kommune har besluttet, at din fjernvarme bliver nedlagt. 

Der er flere tekniske krav til varmepumperne, og der gives faste tilskudssatser, dem kan du se i bekendtgørelsen.

Det er muligt for helårsboligejere, herunder private husejere, ejerforeninger, andelsboligforeninger, almene boligforeninger, kollegier, interessentskaber, udlejere m.m. at ansøge om tilskud til konverteringer. Tilskuddet er skattefritaget for private boligejere. 

Puljen åbner for ansøgninger den 12. september, og lukker når der er ansøgt for alle midler, dog senest den 1. december 2023. 

Læs mere på Sparenergi.dk/varmepumpepuljen

Hvornår får jeg svar?

Alle tilsagn om tilskud fra puljeåbningen i september 2023 bliver givet i 2023.