Som virksomhed kan du få to forskellige energitjek​

Værktøjer du og din virksomhed kan benytte i den grønne omstilling.

Bæredygtighedshjulet

Få struktur på jeres arbejde med bæredygtighed med Bæredygtighedshjulet.

Bæredygtighedshjulet er et praktisk redskab, der giver din virksomhed mulighed for at evaluere sin nuværende bæredygtighedspræstation på en hurtig og effektiv måde. Det giver et øjebliksbillede af jeres indsats og åbner op for dialog, som kan hjælpe jer med at prioritere jeres fremtidige bæredygtighedsinitiativer. Ved at måle temperaturen på 20 forskellige fokusområder giver Bæredygtighedshjulet et grundlag for konstruktive interne workshops og diskussioner i virksomheden. Det hjælper jer med at strukturere jeres videre rejse mod bæredygtighed ved at integrere miljømæssige, klimatiske, sociale og samfundsmæssige hensyn i jeres daglige arbejdsrutiner.

Det er vigtigt at bemærke, at Bæredygtighedshjulet ikke i sig selv løser virksomhedens udfordringer, men det fungerer som en indikator på jeres nuværende bæredygtighedsindsats, hvorfra I kan udvikle og implementere yderligere tiltag.

Tag gerne fat i Erhvervsforum Roskilde, hvis du ønsker uddybning eller hjælp til en kortlægning. 

Klimakompasset

Få indsigt i, hvilke klimatiltag, der vil have den største effekt for din virksomhed?

Klimakompasset er et værktøj, der giver din virksomhed mulighed for at få et klart overblik over dens drivhusgasudledning. Det viser størrelsen af jeres klimaaftryk og hvordan udledningen fordeler sig på forskellige kategorier såsom energiforbrug, transport og indkøb.

Derudover fungerer Klimakompasset som en vejledning til at udarbejde en overordnet opgørelse af jeres virksomheds klimabelastning, hvilket kan anvendes som input til jeres årlige klimaregnskab.

Ved hjælp af Klimakompasset kan I også få en vurdering af, hvordan forskellige tiltag kan påvirke jeres klimaaftryk. For eksempel kan I se, hvor meget I potentielt kan reducere jeres klimaaftryk ved at mindske transport- og energiforbruget eller ved at anvende genanvendte materialer i stedet for nye.

Klimakompasset er baseret på den internationalt anerkendte GHG-protokol (Greenhouse Gas Protocol), hvilket betyder, at I kan se jeres klimaaftryk opgjort i CO2-ækvivalenter og hvordan det fordeler sig i scope 1, 2 og 3 kategorier.

Det er vigtigt at bemærke, at Klimakompasset ikke giver verificerede eller reviderede opgørelser af jeres virksomheds faktiske udledninger, da det baserer sig på gennemsnitsværdier (emissionsfaktorer). Derudover bør resultaterne ikke bruges til produktsammenligninger i markedsføringsøjemed, og CO2e-kompensering indgår ikke i opgørelsen af jeres klimaaftryk med Klimakompasset.