FAQ

Et energitjek udføres for at vurdere energiforbruget i en bygning og identificere muligheder for energibesparelser.

Et energitjek kan hjælpe med at identificere områder med højt energiforbrug og potentielle energibesparelser, hvilket kan føre til økonomiske besparelser og reduceret miljøpåvirkning.

Et energitjek vil normalt omfatte vurdering af isolering, vinduer, opvarmningssystemer, ventilation, belysning, husholdningsapparater og andre energirelaterede komponenter i bygningen.

Et Energitjek+ udføres af en energivejleder, der gennemgår bygningens energiforbrugshistorik, foretager målinger, inspicerer installationer og identificerer potentielle energibesparelser. Energitjek Light udføres via. 3. parts adgang til virksomhedens el-måledata, og kan i disse tilfælde udføres via. fjernadgang.

Efter et energitjek vil man typisk få anbefalinger til energibesparende foranstaltninger såsom forbedret isolering, udskiftning af ineffektive apparater, energieffektiv belysning eller opgradering af opvarmningssystemet.