Erhvervspuljen

Derfor åbner Energistyrelsen senest den 1. november for ansøgninger til næste års pulje.

Du kan altså fortsat søge tilskud fra Erhvervspuljen, selvom den bliver tømt, og du kan stadig gå i gang med dit projekt, så snart du modtager en kvittering for din ansøgning.

Erhvervspuljen er et økonomisk tilskud til danske virksomheder, der vil spare energi og COfra energirelaterede udledninger. Puljen støtter energi- og CO2-besparende projekter med op til 50 % og gør det dermed mere rentabelt at investere i en grønnere fremtid. 

Du kan søge minimum 10.000 kr. og få op til 112 mio. kr. i tilskud til grøn omstilling af din virksomhed.

Et par ting, du skal være opmærksom på: Hvis du går i gang med projektet og senere får afslag, skal du selv betale udgifterne. Energistyrelsen kan først godkende og give afslag på ansøgninger til næste års pulje fra januar, når Finansloven for 2024 er trådt i kraft.