Ny fjernvarme og renovering af eksisterende ledninger fylder meget i Roskilde og omegn i disse måneder. Det skyldes ikke mindst en meget stor interesse og efterspørgsel på at blive en del af fjernvarmenettet. Derfor graves der lige nu 4 steder.

Her er en oversigt:

Vindinge

Fors er i gang med at etablere den nye hovedledning, som skal føre fjernvarmen ind til Vindinge.

Stærkendevej er ensrettet i ud ad gående retning fra byen frem til ca. den 17. maj.

Fra mandag den 25. marts udvides ensretningen, så den kommer til at strække sig fra starten af Stærkendevej ved Sandvejen og frem til lige før Østervænget. Det vil fortsat være muligt for beboerne på Østervænget at komme hjem fra både øst og vest på Stærkendevej, da ”den grønne” omkørsel, der ses på kortet, ikke er ensrettet.

Det har ikke indflydelse på bustrafikken.

Arbejdet på Kærvej bliver delt op i 4 etaper. I første etape bliver enden af Kærvej mod Ved Kirken og noget af Smedevænget spærret. Spærringen er frem til den 9/5.
På stykket mellem spærring på Kærvej og Mejeristæde er ensretningen ophævet, og kørsel er mulig i begge retninger.
Det vil hele tiden være muligt for gående og cyklister at passere arbejdsområdet.

Læs mere her: https://www.fors.dk/vindinge/

Frederiksborgvej

Fors er i gang med at udrulle fjernvarmen til Frederiksborgvej, så endnu flere kan få glæde af fjernvarmens fordele.

Frem til august 2024 er der ensrettet på Frederiksborgvej. 

Strækningen fra Haraldsborg op til Fynsvej har fået lagt rør ned, og arbejdet fortsætter fra Fynsvej til Vestre Kirkevej – altså op til ”Leverpostejbakken”.

Skiftet i arbejdsområde sker den 1. marts.


Læs mere her: https://www.fors.dk/frederiksborgvej/

Københavnsvej

I forbindelse med vejforskønnelsen på strækningen mellem Præstemarksvænge og Østre Ringvej har Fors A/S fremskyndet planerne om at renovere og omlægge ledninger for fjernvarme, vand og spildevand på strækningen.
Dermed undgår vi at grave Københavnsvej op igen om nogle år.
Arbejdet startede i midten af april 2023 og forventes at vare cirka 12 måneder.
Arbejdet forløber sådan, at Fors graver, renoverer og omlægger ledningerne, hvorefter Roskilde Kommune gennemfører anlægsprojektet på Københavnsvej.
Resultatet ender med, at der bliver etableret en supercykelsti, forbedret busfremkommelighed og en generel forskønnelse af Københavnsvej.
Københavnsvej er under hele forløbet være åben for trafik i begge retninger.

Læs mere her:https://www.fors.dk/koebenhavnsvej/

Sankt Hans

Der er ved at blive lagt nye rør til fjernvarme, vand og spildevand ind på Sankt Hans, så området fremover er sikret en ny og bæredygtig forsyning.

Fra den 11 marts til den 26 april spærres Bistrup Allé efter Søndre Allé frem mod Strandvænget.
Der er adgang for gående og cyklister på det nordlig fortov.

Omkørsel er Søndre Allé – Boserupvej.

Bussen er omlagt ad Boserupvej.

Læs mere her: https://www.fors.dk/nu-begynder-arbejdet-med-at-opdatere-fjernvarme-vand-og-kloak-paa-sankt-hans/