Hvis det er første gang, du skal opgøre din virksomheds klimaaftryk, kan det føles som om, du skal lære et helt nyt sprog. Du er måske stødt ind i begreber som Drivhusgasprotoko, scope 1, 2 og 3, CO2-ækvivlalenter (CO2e) og emissionsfaktorer. Ligesom i dit finansielle regnskab, skal du indsamle oplysninger om alle din virksomheds aktiviteter i et regnskabsår, men når du laver et klimaregnskab, skal du forstå din virksomheds drivhusgasudledninger i stedet for indtægter og udgifter.
 
Klimakompasset er baseret på Drivhusgasprotokollen (også kaldet GHG-protokollen), som er den førende internationale standard inden for beregning af virksomheders klimaaftryk.
 
Drivhusgasprotokollen opdeler din virksomheds udledninger i tre områder også kaldet “scopes”:
 
Scope 1: dækker over alle direkte udledninger forbundet med aktiviteter som din virksomhed har kontrol over, fx transport i jeres egne køretøjer.
Scope 2: dækker over alle de indirekte udledninger forbundet med jeres forbrug af energi fra det kollektive net, fx forbrug af el og fjernvarme.
Scope 3: dækker over alle de øvrige indirekte udledninger fra din virksomheds værdikæde, fx udledninger forbundet med jeres indkøbte varer og tjenesteydelser, affald, forretningsrejser, og hvordan dine kunder bruger dine produkter.
Klimakompasset hjælper dig godt i gang med at udregne og forstå din virksomheds CO2e-udledninger.
 
Når du indtaster din virksomheds forbrug af fx el, indkøbte varer og transportaktiviteter, udregnes udledningen med det samme og fordeles på scope 1, 2 og 3, så du ikke skal forholde dig til, hvilket område udledningerne hører hjemme i.

Få en hjælpende hånd
 

 
På Virksomhedsguiden kan du bl.a. finde vejledning om miljø og klima, få overblik over nye og kommende lovkrav om bæredygtighed, tilmelde dig events eller få sparring om din grønne omstilling, samt stille spørgsmål om Klimakompasset. Du kan også tilmelde dig deres nyhedsbrev, så du får direkte besked og info omkring klimakompasset.

Tilmeld dig Virksomhedsguidens nyhedsbrev, nederst på dette link

 
Få vejledning om miljø og klima på Virksomhedsguiden
 
Trin-for trin-guide: Sådan bruger du Klimakompasset

Vidste du, at…

din virksomheds forbrug af el kan være et godt sted at starte, når du skal i gang med at opgøre din virksomheds klimaaftryk, fordi det kan være nemt at finde den data du skal bruge i din el-opgørelse fra dit el-selskab eller udlejer.